วันที่ 14 พ.ย. 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุคสาหกรรมยานยนต์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจ ทีมคณะครูและนักศึกษาในการเข้าแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ในการนี้ ท่าน ดร.ภักดี ฐานปัญญา จาก สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ทีมแข่งขัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพจำนวน 1,00 ชุด มอบเรือพาย 10 ลำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการ และครูพิเนตร ธารมัต นำนักศึกษาเข้าร่วมบรรจุถุงยังชีพ และร่วมการมอบถุงยังชีพ

17 ตุลาคม ตอนเช้า วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรทยานยนต์ คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง

17 ตุลาคม นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะครูอาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมในการสอนของสาขาเครื่องกล

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการและนายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำวยการ พร้อมด้วยคณะครูของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คุณไพรัช เผื่อนด้วง ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหาร คูณ จำนงค์ คำปันโน ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและคุณสุกัญญา ทองแย้ม เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามโครงการสานพลังประชารัฐ (Excallent Model school ) ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการวางแผนดารจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑