วันศุกรืที่ 10 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนายสันติ บุญชุ่ม รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอภิชาติ  ชูติรัตนา รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู อาจารย์

โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับนายพีระยศ ยืนยาว ปลัดอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธร อำภออุทัย และโรงพยาบาลอุทัย

คณะผู้บริการ ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมโครงการ "แห่เทียนจำนำพรรษา 2561" ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดร่มโพธิ์มโนธรรม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันพุธที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2561 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑