วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 55 ม.9 ถ.โรจนะ-อุทัย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13200 Tel.035-800661-2 Fax ต่อ 23