วันที่ 14 กันยายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน กล่าวมอบนโยบายงานศูนย์บ่มเพาะฯ และ มอบนโยบายในการรับงบประมาณสนับสนุนธุรกิจ แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ประจำปีการศึกษา 2563   ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2

วันที่ 10 กันยายน 2563  คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ พร้อมด้วยนางปาริชาติ ยศเรือง หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และนางสาวสุรางคนา ภู่ระหงษ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ได้นำผลการเข้าตรวจรับติดตามและประเมินการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา ผ่านกระบวนการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 กันยายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ เรืองยศ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหรรมยานยนต์  เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษา

วันที่ 2-3 กันยายน 2563 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาไปแสดงและแนะแนวการศึกษาต่อ ในกิจกรรมฐานการเรียนรู้โครงการเปิดโลกอาชีพสู่อุตสาหกรรม​4.0 โดยได้รับเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเข้าเยี่ยมชม   ณ​ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา​ จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑