คำขวัญวิทยาลัย : ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีความเป็นช่างโดยพื้นฐาน  ฝึกหนักให้ชำนาญ  ก้าวทันเทคโนโลยี

thzh-CNen
สมัครสมาชิก
ความต้องการขั้นต่ำ — ตัวอักษร: 8

   admin001

 

  นายพิเชษฐ์ หาดี

  Mr.Pichet  Harde

 ผู้อำนวยการ

 Director

--------------------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX ID : 099-4-00021546-1

๕๕ หมู่ ๙ ต.คานหาม อ.อุทัย  อยุธยา ๑๓๒๑o

------------------------------

Automotive Industry Technical College

55 Moo.9 T.Kanhaab

A.Utai , Pranakornsriayutthaya 13210

 

แนวทางการบริหารงาน

แนะนำวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

data1

data2

 • วิทยาลัยฯ
 • ครู-บุคลากรทางการศึกษา
 • นักเรียน-นักศึกษา

data3

 • รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2565

data4

 • แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ2565
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครุผู้สอน

 

data5

 • แบบฟอร์ม 

 

แผนกวิชา

            1.สาขาการจัดการทั่วไป

            2. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ(ภายใน-ภายนอก)

วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2565 12:20

23ธค.2565 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำอาจารย์สาขา เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เดินทาง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน IOT ณ...

วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2565 12:11

22ธค.2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ...

วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2565 11:33

22ธค.2565 นายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทตนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างหลักปฎิบัติราชการที่ดี ผ่านทางช่องออนไลน์(Cisco Webex Meeting)

วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2565 11:26

22ธค.2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขายานยนต์ไฟฟ้า ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา การวิจัย...

วันพุธ, 28 ธันวาคม 2565 23:32

21ธค.2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินเพื่อขอรับทุนการศึกษา พร้อมนำเสนอ หังหน้างาน เจ้าหน้าที่...

วันพุธ, 28 ธันวาคม 2565 17:26

20ธค.2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา...

วันพุธ, 28 ธันวาคม 2565 17:18

วันที่ 20ธค.2565 นายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ได้เข้าร่วม ประชุมรับฟังนโยบายจัดตั้งศูนย์...

วันพุธ, 28 ธันวาคม 2565 17:00

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน จัดพิธี ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...

วันพุธ, 28 ธันวาคม 2565 16:48

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคนิคยานยนต์ และอาจารย์ แผนกสามัญ เดินทางเข้านิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท บี ควิก สาขาบิ๊กซีอยุธยา , บริษัท จ เจริญชัย ฮอนด้า คาร์...

วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2565 22:12

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีการศึกษา2566

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2566 14:01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควต้ารอบ2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2566 00:24

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๖

วันอังคาร, 10 มกราคม 2566 14:00

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศนโยบายและจุดเน้นการปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร, 10 มกราคม 2566 13:37

มาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันพุธ, 04 มกราคม 2566 23:26

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ(PA) ปีการศึกษา2566

วันพุธ, 04 มกราคม 2566 22:20

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา2566 เพิ่มเติม รอบ1

                                                                               adminpr1

                                                                                  admin05 ANIMATION

 

Login Form

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

Screenshot 11

 

      d1

      moe1.jpg

      vd1

      rms

      dpa2565

     e office2

     DVEC1

     Google Classroom

     fixauto

     icon

     IDPLANE

     ccp.jpg

     incu1

     l1

     Vcop.jpg

    sar

 

 safety3

มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

data8

 • sar ปี 65
 • xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxx
 • xxxxxx
 • xxxxxxx

งบทดลอง

data9

 ข่าวรับสมัครงานภายใน

ข่าวรับสมัครงาน

 • xxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxx
 • xxx

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

การจัดการหลักสูตร

 • ภาคเรียนที่ 1/2565
 • ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ปริญญาตรี
 • ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคปกติ)
 • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคสมทบ)
 • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2565

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

data6

data7

Screenshot 2

Screenshot 3

Screenshot 6

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่1) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน 4.คุณลักษณะเฉพาะ...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาค่าบริการถ่ายเอกสาร) >>คลิ๊ก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย) >>คลิ๊ก<<

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

เผยแพร่งานวิจัย

ระดับปริญญาตรี

ระดับปวส.

 • xxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxx

บริการบุคลากร-แบบฟอร์มสำหรับ(ครู-อาจารย์)

 

 • xxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

           

 

 

    

 

    

     

     

   

      

        

ผู้เข้าชม

มี 162 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วีดีโอ(VDO)

 

 

                Screenshot 7        tech1        Screenshot 7         Screenshot 7          Screenshot 7   

 

     

                maintenanceauto1        new1         nectec1        ev1           focus1   

 

   

                ev2        laber1       digital1        ev3        ar1

 

 

               egat1      ev4