ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทล.บ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการรับสมัครเรียนและกำหนดการ >>คลิ๊ก<<

                     ยินดีต้อนรับ

                นาย พิเชษฐ์   หาดี

  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ด้วยความยินดียิ่งจากใจ คณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง การปฎิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่๔-๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙(COVID-19)>>คลิ๊ก<<

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2564 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมและประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและงานวิชาการตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ    โดยมีอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรม  ณ  ห้องประชุมยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2564  อาจารย์สุพร คุ้มรักษา หัวหน้างานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์ ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายพิเชษฐ์  หาดี

 รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑