วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับภาคกลาง ประจำปี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางนธีทิพ  แสนสุข  รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ได้เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ Hyundai สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมนี้ศูนย์บริการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพันธ์ นามกูล นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑