วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วม

รายงานข่าว : วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการ นางนธีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑