วัน​ที่ ​9 มิถุนายน​ 2562 ​นายวีระชัย  สมบัติกำไร รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการเปิด

วัน​ที่ ​9 มิถุนายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ  บุญศรี ครู (คศ.2) หัวหน้างานหลักสูตรทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจาก นายวณิชย์  อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้าน

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑