วันเสาร์​ที่ 4 พฤษภาคม 2562​ นางนธีทิพ​  แสนสุข​ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร​ทรัพยากรบุคคล ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายยุทธนา  แสนกันคำ ครู (คศ.2) นางสาวบุญเรือน  เอกสนธิ์ ครู (คศ.1) นางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ ครู (พนักงานราชการ)

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูประกอบด้วย นายชูบุญเย็น  คุปตะนาวิน ครู (คศ.3)

วัน​ที่ ​30 เมษายน​ 2562 นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ

วัน​ที่ ​29 เมษายน 2562​ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นาย ไตรภพ  ไชยชมพู (ครูจ้างสอน) เข้าร่วม

วัน​ที่ ​25 เมษายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์  ศิริศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑