วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ และมอบสถานที่ อำนวยการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานสีรถยนต์ ของ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัน​ที่ ​11 กรกฎาคม​ 2562 นายวีระชัย สม​บ​ั​ติ​กำไร​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ​นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย

วัน​ที่ ​8 กรกฎาคม​​ 2562 ​ นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย สม​บ​ั​ติ​กำไร​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ​นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

วัน​ที่ ​8 กรกฎาคม​ 2562​ นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย สม​บ​ั​ติ​กำไร​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

วัน​ที่ ​8 กรกฎาคม​ 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย สม​บ​ั​ติ​กำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑