ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ<<<คลิก>>>

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ<<<คลิก>>>

วันที่ 9-12 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และ คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำนักศึกษา เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ศูนย์การค้า The Hub  รังสิต ถนนพหลโยธิน  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่  บุคลากร นักศึกษาและชุมชน โดยรอบ วิทยาลัย ร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณลานหน้าอาคารตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 6 มกราคม 2563  คณะอาจารย์และ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑