วันที่ 14พฤษภาคม 2565 คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคู่มือการเขียนรายงานวิจัย สำหรับวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม2565  ณ  วิทยาลัยบ้านแพง  จ.นครพนม

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์  ประชุมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคู่มือการเขียนรายงานวิจัย สำหรับวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  
⏰ เวลา 09:00-12.00น. ⏰  หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ โปรดคลิกลิงก์ https://meet.google.com/xgv-yfkr-ubr

หากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์แทน โปรดโทร ‪(US) +1 650-684-8317‬ แล้วป้อน PIN ดังนี้ ‪480 088 816#‬

หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติม: https://tel.meet/xgv-yfkr-ubr

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาประจำแผนกของวิทยาลัย  ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ โดย แพร่ภาพผ่าน Google Meet และช่องทางรับชม ทาง ช่อง Youtube Channal  โดยแพร่ภาพสัญญาณ  ที่ตั้ง ณ ห้องประชุมยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

รับชมย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ >>คลิ๊ก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑