พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันพุธที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2561 

17 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับเกียรติจากศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

12 กรกฎาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทางวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดงานพิธีตอกไม้มงคล และยกเสาเอกอาคารหอพักนักศึกษา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อาชีีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑