วันที่ 17 กันยายน 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครูประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนา

วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์

การสอบปลายภาคของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีการศึกษา 2561 เทอม 1 

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟหารือข้าราชการกับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้นำคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานโครงการ “อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น” ณ อุทยานราชภักดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑