07-07-2560 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดร่มโพธิ์มโนธรรม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้กำหนดแผนงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2560

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาในระดับชั้น ปวส และ ป.ตรี เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษา

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นำร่อง! งานสียานยนต์ จัดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 นำทีมโดยอ.สิทธิชัย พร้อมนักศึกษา ปวส.1 จำนวน 20คน

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑