เรียนเชิญ ครู อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน

ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา

ณ วัดร่มโพธิ์มโนธรรม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาo๑๙>>คลิ๊ก<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ปฎิบัติงานในที่พัก (Work From Home) >>คลิ๊ก<<

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องสถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

    (Excellent Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) >>คลิ๊ก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑