วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน การประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์  โดยมี ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานหลักสูตรทวิภาคี คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมประชุม ติดตามการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา โดยรองผู้อำนวยการได้กล่าวให้ความรู้ แง่คิด พร้อมกับกำลังใจให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์  และต่อจากนั้น หัวหน้าหลักสูตร ได้สรุปบทบาทของนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้  แนวทางการ

วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2562​  นางนธี​ทิพ​ แสน​สุข​  รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่ายบริหาร​ทรัพยากร​ วิทยาลัย​เทคนิค​อุตสาหกรรม​ยานยนต์ พร้อม​ด้วย   นายยุทธนา  แสนกันคำ (​ข้าราชการ​ครู​ คศ.2) นางสาวบุญเรือน  เอกสนธิ์ (​ข้าราชการ​ครู​ คศ.1) นางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ (​พนักงานราชการ​) นางสาวขวัญดาว   ศิริแพทย์ (​พนักงานราชการ) นางลัดดาวรรณ  บุญปกครอง (พนักงานราชการ)

วัน​ที่ ​18-20 ตุลาคม​ 2562 ​นางสาวขวัญดาว  ศิริแพทย์ ครู(พนักงานราชการ) พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์  พันธุ์คง ครูจ้างสอน วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมเข้าเยี่ยมบ้านนักศึกษาของ นายโชคชัย  แซ่ย่าง นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2  แผนกวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์

วัน​ที่ ​18-20 ตุลาคม​ 2562 ​นางสาวขวัญดาว  ศิริแพทย์ ครู(พนักงานราชการ) พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์  พันธุ์คง ครูจ้างสอน ครูที่ปรึกษานักศึกษาแผนกสาขางานซ่อมตัวถังและสี วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เพื่อเข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562  เวลา 9.00 น. นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้นำคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑