1 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในการให้โอวาสนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ บ.Honda automobile thailand ในการนี้ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และนายสมชาติ บุญศรี หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ร่วมให้ข้อมูล รวมถึงแนวทางการฝึกอาชีพ

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะจาก B-QUIK CO LTD นำโดย คุณดนัย ชินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เข้ามาทำความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพใน บ.B-QUIK ในการนี้ได้ร่วมปรึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ตรงกับสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ และเข้าเยี่ยมชมการจัดสถานีทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพงานบริการยางรถยนต์

"ปิดงาน" ทีมงานเข้มแข็งทั้งอยู่บนภาพและไม่อยู่ สำหรับทีมที่อยู่วันนี้ได้ทักษะดารแก้ปัญหาหลายประเด็น ที่ได้ทบทวน ที่สำคัญ คือจิตอาสาที่ช่วยเหลือครูตลอดมาจนเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมจัดทำงานวิจัยโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ การติดตั้งพลังงานโซล่าร์เซล ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑