วัน​ที่​ 25 เมษายน​ 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย  ชำนาญ หัวหน้าแผนกสาขาวิชางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ และ

วัน​ที่ 13 เมษายน 2562 คณะครูอาจารย์ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำโดยนางสาวบุญเรือน เอกสนธิ์ ครู คศ.1 นางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ ครู(พนักงานราชการ) นายวีระวัฒน์  จูสมบูรณ์ ครู(พนักงานราชการ) นายสันติสุข  หอมชื่น ครู(พนักงานราชการ) นายธนกฤต  พรหมศร ครูจ้างสอน และ

วัน​ที่​ 31 มีนาคม​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ​ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ประธานในพิธีพร้อมด้วย คณะ​ครู​อาจารย์​ และเจ้าหน้าที่​ ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ

วัน​ที่​ 5 เมษายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะ​ครู​อาจารย์​ และ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑