วันที่ 2-8 กันยายน 2562  นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร  นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  และนางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร  คณะครู  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 

วันที่ 1 กันยายน 2562 นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  และ ดร.สมชาติ บุญศรี  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครู เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สรุป ให้คำแนะนำ ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูล

วัน​ที่​ 3 กันยายน​ 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้​อำนวยการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ  บุญศรี ครู(คศ.2) นายสุพิชัย  แสงสุวรรณ ครู(คศ.1) นางสาวนวลปรางค์  ภาคสาร ครู(พนักงานราชการ) และ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ  บุญศรี หัวหน้าหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมอบรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑