วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ  บริษัท บี-ควิก จำกัด โดยมี นายดนัย ชินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บี-ควิก จำกัด และคณะ  ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้และสัมภาษณ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  พร้อมกันนี้  ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบโล่ เชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบการ  ณ ห้องประชุมยานยนต์ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

วัน​ที่ 26 กันยายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถาบัน

วัน​ที่ 26 กันยายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของครูอาชีวศึกษา

วัน​ที่ ​24 กันยายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ พร้อมด้วย นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 นำโดย นายนนทพงศ์  ยอดทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน และ

วันที่ 17-20 กันยายน 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  และ นางนทีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ บุญศรี 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑