วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนายบัญญัติ  เลื่อนแบ้น นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย และ

นางสาวสายพิณ  สุขประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมจัดโครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้การประกันสังคมสู่สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้วยการให้ความรู้งานประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑