วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ได้เข้าร่วมพิธี "วันเกียรติยศ คุณงามและความดี สมศักดิ์ศรีพระราชทาน"  ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

                                                                                                        ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑