ยินดีต้อนรับ

                นาย พิเชษฐ์   หาดี

  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ด้วยความยินดียิ่งจากใจ คณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

                                                                        ภาพทั้งหมด

12 มกราคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  คณะผู้บริหารวิทยาลัยและอาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ได้เข้าพบ สวัสดีปีใหม่ 2565   ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑