13 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และหัวหน้างานทวิภาคี เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปฎิบัติงานของนักศึกษา พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ รายวิชา ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ให้กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

     โดยมีกิจกรรม


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑