วันที่ 7 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ประชุม กับ ฝ่ายวิชาการและคณะคุณครู โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)  เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนคู่ขนาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) พร้อมปฎิบัติการสอน ให้กับนักเรียนตามรายวิชา

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑