: วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ชำนาญ ครู คศ.2 หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ นายณรงค์ศักดิ์  พันธ์คง ครูสาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ และนางสาวภัคจิรา  จุลศรีไกวัลย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

ลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์กับ บริษัท NIPPON PAINT (ประเทศไทย) จำกัด ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี และส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 10 คน

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑