วันศุกรืที่ 10 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนายสันติ บุญชุ่ม รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอภิชาติ  ชูติรัตนา รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู อาจารย์

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมพิธีถวามยพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

รูปทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑