โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับนายพีระยศ ยืนยาว ปลัดอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธร อำภออุทัย และโรงพยาบาลอุทัย

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพทั้งหมด

 


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑