คณะผู้บริการ ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมโครงการ "แห่เทียนจำนำพรรษา 2561" ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดร่มโพธิ์มโนธรรม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์และประชาชนโดยรอบ ร่วมถวายเงิน บำรุงค่าน้ำค่าไฟ เป็นจำนวน 18,699 บาท 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑