ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดและการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมทั้งการเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนิสิต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดชิ้นงานไปสู่เชิงพาณิชย์

ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี้


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑