นางสาวบุญเรือง เอกสนธิ์

ตำแหน่ง:หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 เบอร์ติดต่อ:089-2380864

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวขวัญดาว ศิริแพทย์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ:089-7431128

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางลัดดาวรรณ บุญปกครอง

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ:090-9520692

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

reubina dahal

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.