เปิดรับนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2562 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวภาคี  >>คลิก<<

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวภาคี >>คลิก<<

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ความสามารถพิเศษ (ดนตรี/กีฬา) >>คลิก<<

ระเบียบการเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาที่ได้รับสิทธิพิเศษ (โควตา) 2563 >>คลิก<<


ครูการจัดการ

นางสาวสุจิตรา แก้วหอมสุวรรณ

หัวหน้าแผนก

 เบอร์ติดต่อ:

Email: 

นางปาริชาติ ยศเรือง

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: 

 

นางอุไรวรรณ ปุณณะเวส

ครูประจำสาขางาน

เบอร์ติดต่อ:0860967868

Email: punnaves@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑