ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุพร คุ้มรักษา

หัวหน้าแผนก

supornk@aitc.ac.th 

นายปัญจา พรรณประสาธน์

รองหัวหน้าแผนก

089-1716653

punjap@aitc.ac.th

นายพรศักดิ์ หอมสุวรรณ

ครูประจำแผนก

086-6240917

pornsakh@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑