ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ หุ่นเชื่อมอุตสาหกรรม ๖D และชุดฝึกยานยนต์ EV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ดังรายละเอียด >>>คลิก<<<