ครูเมคาทรอนิกส์

นายปรัชญา การุณวงษ์

หัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: banditp@aitc.ac.th

นายอรรถวุฒิ เจริญราศรี

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: acharoenrasri@aitc.ac.th

 

นางสมทรง คุปตะนาวิน

ครูแผนกวิชาเมคาทรอนิกส์

เบอร์ติดต่อ:081-4574212

Email: somsongk@aitc.ac.th

นายอนุวัฒน์ มณีพรหม

ครูแผนกวิชาเมคาทรอนิกส์

เบอร์ติดต่อ:085-5807497

Email: anuwatm@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑