ครูเทคนิคการผลิต

นายชูบุญเย็น คุปตะนาวิน

หัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:081-6948706

Email: choobunyenk@aitc.ac.th

นายวีรวัฒน์ จูสมบุญ

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:089-0535390

Email: weerawathj@aitc.ac.th

นายสันติสุข หอมชื่น

ครูแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

เบอร์ติดต่อ:082-0749083

Email: santisukh@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑