ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ >>คลิ๊ก<<