วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ​นักศึกษาก่อนเข้าออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(​ปวส.) ระบบทวิภาคี​ ประจำปีการศึกษา 2/2562 โดยมี ดร.สมชาติ  บุญศรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นพิธีกร พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑