วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2562​  นางนธี​ทิพ​ แสน​สุข​  รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่ายบริหาร​ทรัพยากร​ วิทยาลัย​เทคนิค​อุตสาหกรรม​ยานยนต์ พร้อม​ด้วย   นายยุทธนา  แสนกันคำ (​ข้าราชการ​ครู​ คศ.2) นางสาวบุญเรือน  เอกสนธิ์ (​ข้าราชการ​ครู​ คศ.1) นางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ (​พนักงานราชการ​) นางสาวขวัญดาว   ศิริแพทย์ (​พนักงานราชการ) นางลัดดาวรรณ  บุญปกครอง (พนักงานราชการ)

นายฐิติ  โคมกลาง (พนักงานราชการ) นายศุภอรรถ  ธรรมรัตน์ (ครูจ้างสอน) นายธนกฤต  พรหมศร (ครูจ้างสอน) และนายไตรภพ  ไชยชมพู (ครูจ้างสอน) ร่วม​พิธี​วาง​พวงมาลาและ​ถวายบังคม​ น้อมเกล้า​รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ​ ศาลากลาง​จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑