วัน​ที่ ​18-20 ตุลาคม​ 2562 ​นางสาวขวัญดาว  ศิริแพทย์ ครู(พนักงานราชการ) พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์  พันธุ์คง ครูจ้างสอน วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมเข้าเยี่ยมบ้านนักศึกษาของ นายโชคชัย  แซ่ย่าง นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2  แผนกวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์

กรณีนักศึกษาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 บุคลากรในวิทยาลัยและนักศึกษาได้มอบเงินสดส่วนหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านแม่กลองใหญ่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑