วันที่ 7 ตุลาคม 2562  นาย บัณฑิต ผ่องโต หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยมอบโล่ เชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบการ และ  รับ -ส่ง  นักศึกษาฝึกงาน บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด  ณ สถานประกอบการ

บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยีจำกัด

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑