วันที่ 7 ตุลาคม 2562  ฝ่ายงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ นำส่ง นักศึกษาฝึกงาน สาขางานพณิชยกรรม ประกอบด้วย แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  แผนกการตลาด และแผนกการจัดการทั่วไป เพื่อเข้าฝึกงาน  บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด

 ณ นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ  อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 

บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด(ฺBGP)

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑