วันที่ 2-8 กันยายน 2562  นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร  นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  และนางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร  คณะครู  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 

"ละโว้เกมส์"  ภายใต้คำขวัญ  "อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา"  ในวันที่ 5 กันยายน 2562  นายพิเนตร ธาระมัด หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัย เข้าไปแข่งขันกีฬา ในหลายประเภท  ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประเภทกรีฑา  (ขว้างจักร) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์"  ณ  สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี 

กิจกรรมงานแถลงการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 14

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดงาน อาชีวะเกมส์ ระดับชาติครั้งที่ 14

ฟุตบอลนัดพิเศษ อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14

 

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑