วันที่ 1 กันยายน 2562 นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  และ ดร.สมชาติ บุญศรี  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครู เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สรุป ให้คำแนะนำ ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูล

จากนักศึกษา เพื่อนำมาพัฒนา  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  แจ้งกำหนดการตารางสอบ 1/2562  การแต่งกาย และให้คำแนะนำการเรียน  ณ ห้องประชุม  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑