วัน​ที่​ 3 กันยายน​ 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้​อำนวยการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภายใต้โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายเชาวลิต  อุ้มบุญ รอง​ผู้​อำนวยการวิทยาลัย​เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และนายวรกานต์  ศรีมงคลชัย อาจารย์ประจำ ​วิทยาลัย​เทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

   

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑